Zamówienie tonerów na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2021/11/zamowienie-tonerow-na-potrzeby-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolskim-2/ Ogłoszenie 2021_tonery - poprawione Informacja o poprawie ogłoszenia Formularz ofertowy_tonery 2021   Rozstrzygnięcie_tonery2021  ]]> 01.01.1970 Maja Byrdak - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Zakupy PO PT 2014-2020
Wojciech Dudek Wojciech Dudek Wojciech Dudek Województwo Opolskie