Aktualności https://bip.opolskie.pl/2022/06/aktualnosci/ strona programu interreg czechy Polska 2021-2027 Szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 z osi priorytetowej 4 Nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027 Wykaz nominowanych ekspertów z Programu Interreg Czechy-Polska z województwa opolskiego]]>
Dorota Relidzyńska-Bożentka Dorota PAROBIJ Dorota PAROBIJ Województwo Opolskie