Informacje ogólne https://bip.opolskie.pl/2016/09/informacje-ogolne-2/ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. W Urzędzie można załatwić swoje sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Senatorów, posłów i radnych oraz osoby chore i niepełnosprawne przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu poza kolejnością. Kasa Urzędu obsługuje interesantów w dniach pracy Urzędu w godzinach od 10.00 do 12.00. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

adres skrytki ePUAP: /q877fxtk55/SkrytkaESP

adres e-mail: umwo@opolskie.pl

Kancelaria Ogólna Urzędu znajduje się w Opolu przy ul. gen. J. Hallera 9 – parter. Punkt Informacyjny Kancelarii Ogólnej Urzędu znajduje się w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 Ostrówek - parter i przy ul. Hallera 9 - parter. Informacja dotycząca sposobu obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie