Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.09.2016 08:25:10 do: 11.10.2016 11:42:34, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Bezpieczeństwa

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności ul. Piastowska 14 45-081, Opole tel.: (+48) 77 54 16 450 e-mail: boi@opolskie.pl Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Wojciech Merkel Komórki organizacyjne:

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Kancelaria Niejawna
 • Wieloosobowe stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 29)
 1. W Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności funkcjonuje pion ochrony, w ramach którego tworzy się Kancelarię Niejawną. W Biurze funkcjonuje również Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego.
 2. Pionem ochrony kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych, za wyjątkiem Stanowiska ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego, które nadzoruje Sekretarz Województwa.
 3. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  4. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników Urzędu,
  7. prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu,
  8. realizacja zadań z zakresu obronności i porządku publicznego oraz koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez departamenty,
  9. współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Województwa,
  10. zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.07.2015
Godzina wytworzenia:14:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry