Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.09.2016 08:25:12 do: 11.10.2016 11:32:35, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Sejmiku

Biuro Sejmiku ul. Piastowska 14 - Ostrówek 45-081, Opole tel.: (+48) 77 54 16 550 do 557 fax: (+48) 77 54 16 551 e-mail: sejmik@opolskie.pl Dyrektor: Damian Cedro (wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 25)

 1. Biurem Sejmiku kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy.
 2. Zakres działania Biura Sejmiku realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 3. Do zakresu działania Biura należy:
  1. techniczno-administracyjna obsługa sesji Sejmiku, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
  2. prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał oraz opinii i wniosków komisji i radnych, a także egzekwowanie ich terminowej realizacji,
  3. opracowywanie projektów planów pracy Sejmiku i jego komisji oraz projektów uchwał dotyczących spraw proceduralnych,
  4. zapewnienie pełnej obsługi dla realizacji zadań Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku, komisji, klubów i radnych, w tym rejestracja i przekazywanie wniosków, interpelacji i zapytań Marszałkowi i Zarządowi,
  5. realizacja czynności związanych ze współdziałaniem Sejmiku i jego komisji z organizacjami społecznymi i politycznymi,
  6. organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku,
  7. przygotowywanie i rozsyłanie materiałów na sesje Sejmiku i rozsyłanie uchwał do adresatów, a także przesyłanie do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawa miejscowego, uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  8. organizacja i obsługa krajowych i zagranicznych kontaktów Sejmiku.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:22.06.2012
Godzina wytworzenia:14:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry