Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.05.2024 13:43:32 do: 14.05.2024 13:43:39, opublikowana przez: Agnieszka Janus

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznegopn. Doposażenie jednostki w specjalistyczne ubrania bojowe z okazji 60 lecia powstania OSP Pietna

W dniu 13 maja 2024 r. została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pietni oferta na realizację zadania publicznego pn. Doposażenie jednostki w specjalistyczne ubrania bojowe z okazji 60 lecia powstania OSP Pietna Złożoną ofertę zamieszcza się: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 3) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem www.opolskie.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 21 maja 2024 r., w jednej z wybranych form: 1) mailowo na adres: bdo@opolskie.pl 2) osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w: a) punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, Ostrówek 5-7, w Opolu, b) Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17, pok. 209 w Opolu, 3) listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole. Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Data ogłoszenia:14-05-2024
Data ważności:21-05-2024
Osoba odpowiedzialna:Aleksandra Zwarycz - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Ochotnicza Straż Pożarna w Pietni
Data wytworzenia:14.05.2024
Godzina wytworzenia:13:42
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry