Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.03.2024 09:47:57 do: nadal, opublikowana przez: Piotr Grzyb

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 12.01.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 31.01.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 15.02.2024 r.*
  *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Data ważności:12.01.2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marta Kordzińska-Żaba
Data wytworzenia:15.12.2023
Godzina wytworzenia:09:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry