Wersja historyczna publikacji, ważna od: 16.05.2023 13:21:08 do: 06.07.2023 11:20:53, opublikowana przez: Paweł Wójcik

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2023 roku pn. „PROFESJONALIZACJA OSP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU: Składanie ofert do 7 czerwca 2023 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 08 lipca 2023 r. * Rozstrzygnięcie konkursu do 23 lipca 2023 r. * *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847 /  a.janus@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 843.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Barbra Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Data wytworzenia:16.05.2023
Godzina wytworzenia:13:19
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry