Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.03.2023 15:39:58 do: nadal, opublikowana przez: Kamila Dzierżan

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Motocyklowy Puchar Opolszczyzny – 3. runda IPONE Enduro Cross Series 2023″

W dniu 13.03.2023 r. Stowarzyszenie Hawi Racing Team złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Motocyklowy Puchar Opolszczyzny - 3. runda IPONE Enduro Cross Series 2023”, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem: opolskie.pl/region/organizacje-pozarzadowe.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 24.03.2023 r., w jednej z wybranych form:
  • mailowo na adres: sport@opolskie.pl,
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w:
    1. kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Hallera 9 w Opolu,
    2. Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45 867 Opole.
Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Data ogłoszenia:17-03-2023
Data ważności:24-03-2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu -Roman Stęporowski

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Stowarzyszenie Hawi Racing Team
Data wytworzenia:17.03.2023
Godzina wytworzenia:11:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry