Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.01.2023 14:32:45 do: 13.01.2023 14:42:38, opublikowana przez: Wiesława Deręg

Legislacja/Dokumenty

 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

 

   

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Formularze

Wniosek o dofinansowanie Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Biznes Plan uproszczony - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Oświadczenie  współwłaściciela nieruchomości - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela b) oświadczenie pełnomocnik c) oświadczenie reprezentant d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości

Umowa o dofinansowanie

Formularz umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

Wniosek o płatność

Formularz wniosku o płatność - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 6z - 12 lipca 2022 r. Klauzule RODO do wniosku o płatność: a) oświadczenie do listy obecności b) oświadczenie pełnomocnik - 1.1 c) oświadczenie reprezentant - 1.1

Archiwum

Formularz wniosku o płatność - wer. 6z Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - wer. 6z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 6z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 6z Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 6z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 6z Formularz wniosku o dofinansowanie  - wer. 6z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 6z Biznes Plan uproszczony - wer. 6z Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - wer. 6z Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (Załącznik nr VIII.B.6) - wer. 6z Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznes Plan uproszczony Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność  Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność Dokumenty obowiązują dla naborów wniosków ogłoszonych od dnia 22 października 2018 r. Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych do dnia 27 sierpnia 2019 r. Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie- obowiązuje do 27.08.2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od dnia 27.08.2019 r. Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela     3b) oświadczenie pełnomocnik     3c) oświadczenie reprezentant     3d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości 4. Biznes Plan uproszczony 5. Wzór umowy o dofinansowanie 6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki 8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki 9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności       12b) oświadczenie pełnomocnik - 1       12c) oświadczenie reprezentant - 1 13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność Dokumenty aktualne od 6 września 2017 r. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dokumenty obowiązujące do 5 września 2017 r. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - projekty grantowe 

Formularze

Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 2z - od 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 2z - od 12 lipa 2022 r. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - wer. 2z - od 12 lipa 2022 r. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: a) Oświadczenie grantobiorca - osoba fizyczna b) Oświadczenie pełnomocnik c) Oświadczenie reprezentant Formularz umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 r.  Zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność  - wer. 2z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wer. 2z - 12 lipca 2022 r. Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 2z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 2z - 12 lipca 2022 r. Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 2z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 2z - 12 lipca 2022 r. Klauzule RODO do wniosku o płatność: a) Oświadczenie grantobiorca b) Oświadczenie pełnomocnik c) Oświadczenie reprezentant

Archiwum

Formularz wniosku o płatność  - wer. 2z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wer. 2z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 2z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 2z Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 2z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 2z Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 2z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 2z Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (Załącznik B.7) Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie - od dnia 22.10.2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 1z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 1z Formularz wniosku o płatność  - wer. 1z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wer. 1z Formularz wniosku o płatność  - wer. 1z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wer. 1z  

Działanie 4.3: Działania prowadzone w ramach współpracy

Formularze

Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 4z - 12 lipca 2022 r. Biznes plan - wer. 4z -12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wer. 4z - 12 lipca 2022 r. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: a) oświadczenie-współwłaściciela-nieruchomości-1 b) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela-1 c) oświadczenie pełnomocnik-2 d) oświadczenie reprezentant-2 Umowa o dofinansowanie na projekty w ramach współpracy Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych Formularz wniosku o płatność - wer. 4z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - wer. 4z - 12 lipca 2022 r. Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 4z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 4z - 12 lipca 2022 r. Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 4z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 4z Klauzule RODO do wniosku o płatność: a) oświadczenie do listy obecności-1 b) oświadczenie pełnomocnik-3 c) oświadczenie reprezentant-3  

Archiwum

Formularz wniosku o płatność - wer. 4z Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - wer. 4z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 4z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 4z Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 4z Biznes plan - wer. 4z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wer. 4z Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy - obowiązuje od dnia 1.10.2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  

Działanie 4.4: Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Formularze

Wniosek o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Wniosek o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja​_6z Wniosek o dofinansowanie​_4.4​_Koszty bieżące i aktywizacja​_6z Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie​_4.4​_Koszty bieżące i aktywizacja​_6z

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Umowa​_o​_dofinansowanie​_​_4.4-KBiA​_w​_tym​_LSR Zał​_1a​_UoD​_Zestawienie​_rzeczowo​_finansowe​_4.4​_LSR Zał​_2​_Harmonogram​_wypłaty​_zaliczki​_4.4 Zał​_3​_Wniosek​_o​_wypłatę​_zaliczki​_4.4 Zał​_4​_UoD​_Harmonogram​_dzialan​_informacyjnych​_szkoleniowych​_i​_promocyjnych​_4.4

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które nie ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Umowa​_o​_dofinasowanie​_​_4.4-​_KBiA Zał​_1​_UoD​_Zestawienie​_rzeczowo​_finansowe​_4.4  Zał​_2​_Harmonogram​_wypłaty​_zaliczki​_4.4 Zał​_3​_Wniosek​_o​_wypłatę​_zaliczki​_4.4 Zał​_4​_UoD​_Harmonogram​_dzialan​_informacyjnych​_szkoleniowych​_i​_promocyjnych​_4.4

Wniosek o płatność 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Wniosek o płatność​_5z Instrukcja do wniosku o płatność​_5z Sprawozdanie​_5z Instrukcja​_do​_sprawozdania​_5z Wskaźniki​_rezultatu​_5z Instrukcja​_do​_wskaźników​_5z

Archiwum

Formularz wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 5z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wer. 5z - 12 lipca 2022 r. Formularz wniosku o płatność - wer. 5z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wer. 5z - 12 lipca 2022 r. Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 5z - 12 lipca 2022 r. Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 5z - 12 lipca 2022 r. Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 5z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 5z Klauzula RODO do wniosku o płatność a. Oświadczenie - uczestnika szkolenia/warsztatów b. Oświadczenie - pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną c. Oświadczenie - reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Formularz wniosku o płatność - wer. 5z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wer. 5z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 5z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 5z Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 5z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wer. 5z Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. i w 2019 r. 1.Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie pełnomocnik-4 3b) oświadczenie_reprezentant-4 4. Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący od dnia 1.10.2019 r. 5. Wzór umowy o dofinansowanie  - 2018 6. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe 7. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych 8. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki 9. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności-2 12b) oświadczenie pełnomocnik-5 12c) oświadczenie reprezentant-5 Wzór umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 r. Załącznik 1 - zestawienie finansowo rzeczowe Załącznik 2 - harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik 1 - zestawienie finansowo rzeczowe Załącznik 2 - harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki Wzór formularza umowy o dofinansowanie Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe Załącznik 2 - harmonogram działań Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do aneksu Załącznik nr 3 do aneksu Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

  1. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - nowe​ zasady​ konkurencyjnego​ wyboru​ wykonawców​ w​ ramach​ Programu​ Operacyjnego​ Rybactwo​ i​ Morze​ - obowiązujące​ od​ 1​ października​ 2019 r.
  2. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- nowa wersja 23.06.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
  3. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- wersja z 15.02.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
  4. Przedłużenie okresu zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z “Zasad konkurencyjności” do 30.06.2021 – przedłużenie​ braku​ sankcjonowania​ do​ 30​ czerwca 2021 r.
 

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesława Deręg
Data wytworzenia:13.10.2016
Godzina wytworzenia:15:09
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry