Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.01.2022 13:52:51 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Gabinet Marszałka

ul. N. Barlickiego 17 45-082, Opole tel.: 77 54 16 898 e-mail: gm@opolskie.pl Dyrektor: Arkadiusz Kuglarz Z-ca Dyrektora - Daniel Palimąka Rzecznik Prasowy: Violetta Ruszczewska  

 1. Zakres działania Gabinetu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 2. W Gabinecie funkcjonuje stanowisko rzecznika prasowego.
 3. Do zakresu działania Gabinetu Marszałka należy w szczególności:
  1. organizacja pracy Marszałka oraz koordynacja zadań związanych z pełnieniem przez Marszałka funkcji reprezentacyjnej województwa,
  2. koordynowanie kontaktów Marszałka z parlamentarzystami, radnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi i mieszkańcami województwa,
  3. koordynacja spraw związanych z udzielaniem patronatów Marszałka Województwa Opolskiego,
  4. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Marszałka odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”,
  5. opracowywanie wniosków do Sejmiku i Marszałka o nadanie odznaczeń, odznak i tytułów honorowych oraz o ustalenie regulaminu ustanawiania i przyznawania przez Zarząd tytułów, dyplomów branżowych oraz nagród indywidualnych i zbiorowych, zgodnie ze Statutem Województwa Opolskiego,
  6. koordynowanie kontaktów z mediami i zapewnianie mediom dostępu do rzetelnej informacji o działalności samorządu województwa,
  7. monitorowanie i analizowanie doniesień medialnych związanych z zakresem działania samorządu województwa oraz udzielanie – w granicach upoważnienia – odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,
  8. nadzór merytoryczny nad zawartością i treściami publikowanymi we wszystkich serwisach tematycznych portalu internetowego samorządu województwa opolskiego,
  9. współpraca z departamentami i jednostkami organizacyjnymi w dziedzinie polityki informacyjnej samorządu województwa.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Joanna Wilczyńska
Data wytworzenia:05.04.2016
Godzina wytworzenia:14:48
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry