Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.01.2022 12:33:59 do: 03.01.2022 12:37:40, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

ul. Barlickiego 17 45-083, Opole tel.: (+48) 77 44 29 340 fax: (+48) 77 44 29 340 e-mail: dzp@opolskie.pl Dyrektor: Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora: Mateusz Figiel Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli (Information Office of Opolskie Region in Bruksela) Rue du Luxembourg 3, 3rd floor 1000 Brussels, Belgium tel.: 0032 465 27 1010 e-mail: bruksela@opolskie.pl www: bruksela.opolskie.pl Osoba do kontaktu: Paweł Bliźnicki: p.bliznicki@opolskie.pl Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji (Vertretung der Woiwodschaft Oppeln) Große Bleiche 60-62 (Eingang Petersstrasse) D- 55116 Mainz Tel.: +49 (0) 6131 3295 737 Fax: +49 (0) 6131 3295 911 E-mail: p.lebzuch@opolskie.de www: opolskie.de Osoba do kontaktu: dr Przemysław Łebzuch  

  1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw oraz Zespół ds. Projektów Własnych.
  2. W ramach Departamentu funkcjonuje Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli, jako zamiejscowe komórki Urzędu.
    1. realizacja współpracy zagranicznej województwa, w tym przy udziale partnerów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza mającej na celu rozwój wielopłaszczyznowej współpracy z regionami partnerskimi,
    2. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań i przedsięwzięć związanych z promocją województwa, przy współpracy z departamentami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się promocją regionu,
    3. prowadzenie spraw z zakresu udzielania, rozliczania, sprawozdawczości oraz kontroli dotacji  z budżetu województwa, w tym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego,
    4. opracowywanie procedur oraz koordynacja projektów własnych Urzędu, realizowanych przez departamenty, w zakresie: przygotowania, realizacji i sprawozdawczości oraz promocji projektów (w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).Do zadań Departamentu należy w szczególności:
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:06.02.2015
Godzina wytworzenia:14:17
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry