Wersja historyczna publikacji, ważna od: 19.11.2021 10:57:48 do: 03.01.2022 08:55:13, opublikowana przez: Iwona Marek

Informacje ogólne

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem postępowania administracyjnego, jak również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

  1. Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
  2. Senatorów, posłów i radnych oraz osoby chore i niepełnosprawne przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu poza kolejnością.
  3. Kasa Urzędu obsługuje pracowników Urzędu i interesantów w dniach pracy Urzędu w godzinach 10.00 – 12.00.
  4. Pracownicy prowadzą postępowanie bezstronnie i wnikliwie. Szybko i uprzejmie załatwiają sprawy interesantów, bez zbędnej zwłoki udzielają im niezbędnych wyjaśnień.
  5. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:09.12.2014
Godzina wytworzenia:08:54
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry