Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2021 12:02:24 do: 03.01.2022 14:28:05, opublikowana przez: Iwona Marek

Rzecznik Funduszy Europejskich

Aleksandra Świerczyńska ul. Krakowska 38, pok. 4 45-075 Opole tel. 77 5416 812 tel. kom. +48 504 825 581 e-mail:rzecznikfunduszy@opolskie.pl Zastępca Rzecznika Funduszy Europejskich Sylwia Jóźków tel. 77 5416 843   Do zadań Rzecznika należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, głównie w obszarze tematyki odnoszącej się do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności: a) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję, b) analizowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt a), c) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt a), d) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego obowiązujących we właściwej instytucji, e) formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:06.11.2017
Godzina wytworzenia:13:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry