Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2021 11:55:00 do: 03.01.2022 13:36:06, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Cyfryzacji

ul. Piastowska 14 - Ostrówek 45-082, Opole tel.: (+48) 77 54 16 360 e-mail: dc@opolskie.pl Dyrektor: Mariusz Bogucki Z-ca Dyrektora: Piotr Jóśko

 1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. Pracą Departamentu kieruje dyrektor.
 2. Do zakresu działania Departamentu należny w szczególności:
  1. współpraca w zakresie związanym ze społeczeństwem informacyjnym w ramach RPO WO 2007 - 2013 oraz RPO WO 2014-2020,
  2. realizacja i współpraca przy wdrażaniu zadań samorządu województwa z obszaru społeczeństwa informacyjnego,
  3. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania m.in. środków pozabudżetowych, funduszy strukturalnych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
  4. opiniowanie i wspieranie projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
  5. wieloszczeblowa współpraca na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  6. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  7. promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej,
  8. wsparcie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych,
  9. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu,
  10. zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,
  11. zapewnienie zgodnego z prawem użytkowania systemów i programów komputerowych,
  12. utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby obsługi RPO WO 2007-2013 oraz PO KL,
  13. rozwój systemów informatycznych na potrzeby Urzędu oraz obsługi RPO WO 2014-2020.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Dokument wytworzył:Katarzyna Piechówka
Data wytworzenia:12.05.2015
Godzina wytworzenia:14:30
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry