Wersja historyczna publikacji, ważna od: 28.04.2021 10:50:48 do: 28.04.2021 10:51:57, opublikowana przez: Piotr Kobiela

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (7.6)

Ogłoszenie o naborze wniosków Prezentacja ze szkolenia informacyjno-konsultacyjnego z dnia 7 marca 2017 r. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku - IW WoPP_7 .4.1-7.6.1 1z Formularz wniosku o przyznanie pomocy - WoPP_7.4.1_7.6.1_1z  

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy - 4z Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie ZRF 4z Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz działek ewidencyjnych 4z Załącznik nr 3 do umowy - Kary admin. przed - 4z Załącznik nr 3a do umowy - Kary administracyjne po 4z Załącznik nr 4 do umowy - Informacja po realizacji -4z Załącznik nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu kult. 4z

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność 5z – aktualizacja styczeń 2021 r. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_5z (PDF) – aktualizacja z 31 marca 2021 r.

Archiwum

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja WoP_5z (PDF) – aktualizacja styczeń 2021 r.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesława Deręg
Data wytworzenia:17.01.2018
Godzina wytworzenia:15:28
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry