Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.12.2019 13:40:48 do: 27.05.2021 08:51:51, opublikowana przez: Iwona Marek

Organizowanie i koordynowanie działań związanych ze stażami podyplomowymi lekarzy i lekarzy dentystów

Kategoria:Zdrowie i polityka społeczna
Komórka organizacyjna:Referat Zdrowia
Podmioty uprawnione:

Wniosek składa:

  • Izba Lekarska lub odpowiednio Izba Pielęgniarek i Położnych
  • Zakład prowadzący staż
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie na staż
  2. załącznik zgłoszeniowy stażystów do danego zakładu
  3. umowa
  4. przekazywanie dotacji w miesięcznych ratach
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa – umowa o realizację stażu
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Data wytworzenia:05.10.2015
Godzina wytworzenia:12:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry