Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.11.2018 14:11:47 do: 29.11.2018 13:16:11, opublikowana przez: Iwona Marek

Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa,   Skarbnika Województwa i Sekretarza Województwa określa Zarządzenie nr 143/2017 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, zmienione Zarządzeniem nr 105/2018 z dnia 9 listopada 2018r.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:02.08.2016
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry