Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.09.2018 11:01:01 do: 04.10.2018 09:23:16, opublikowana przez: Kamila Dzierżan

Zarząd Województwa Opolskiegona podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiegow dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2019 z zakresu realizacjiprojektów „Dobrze(ń) być aktywnym”, „Wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” w ramach II edycji Marszałkowskiego BudżetuObywatelskiego Województwa Opolskiego

Data ważności:02.10.2018
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Paweł Polak
Data wytworzenia:11.09.2018
Godzina wytworzenia:10:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry