Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.01.2014 10:55:16 do: nadal, opublikowana przez: Katarzyna Piechówka

Sprawozdanie dotyczące prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz informacji o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmiot prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r.w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789).

Sprawozdanie o którym mowa w w/w Rozporządzeniu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789).
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:17.01.2014
Godzina wytworzenia:10:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry