Wersja historyczna publikacji, ważna od: 28.04.2016 12:29:19 do: 12.05.2017 13:44:45, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Stypendia sportowe

Kategoria:Sport
Podmioty uprawnione:

Zawodnicy reprezentujący Województwo Opolskie

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe
  • Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji
  • Potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego osiągnięcia przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium
  • Oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia zawodnika programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich (dot. kandydatów do stypendium w kategorii „nadzieje olimpijskie”)
Organ właściwy:

  • Sejmik Województwa Opolskiego – podejmuje uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe

  • Marszałek Województwa Opolskiego – powołuje Komisję, która rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium

  • Zarząd Województwa Opolskiego – przyznaje stypendia biorąc pod uwagę rekomendację Komisji

Miejsce składania dokumentów:

Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu

Podstawa prawna:
  • art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 715)
  • Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2392)
Dodatkowe informacje:

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Data wytworzenia:28.04.2016
Godzina wytworzenia:12:29
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry