Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.09.2016 12:32:05 do: 14.03.2018 10:37:53, opublikowana przez: Iwona Marek

Egzekucja opłaty produktowej

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłaty produktowej wyliczonej na podstawie Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 lub Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Uprawomocniona decyzja określająca wysokość opłaty produktowej.
 2. Upomnienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.
 4. Ewidencja tytułów wykonawczych przyjęta przez urząd skarbowy do egzekucji
Opłaty:

Koszty upomnienia 11,60zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2015, poz. 2367)
 • Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2016, poz. 1413)
 • Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej ((Dz.U. 2016, poz. 1305)
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:29.09.2016
Godzina wytworzenia:12:32
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry