Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2016 12:48:57 do: 16.12.2019 12:01:19, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystające ze środowiska tj. tj. wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, pobierające wodę, wprowadzające ścieki do wody lub ziemi, składujące odpady

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek strony o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska,
  2. Zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem,
  3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
Opłaty:

Przy złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia:

  • 17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia płatne na konto Urzędu Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
    Do wniosku dołączyć oryginał przelewu potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej
Organ właściwy:Marszałek Województwa – zaświadczenie o niezaleganiu lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
Miejsce składania dokumentów:

Departament Ochrony Środowiska
Referat ds. Opłat i Windykacji
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U. z 2016r., poz. 672 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:27.09.2016
Godzina wytworzenia:12:48
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry