Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.10.2016 12:05:27 do: 14.12.2017 13:13:13, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Cyfryzacji

Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki ul. Piastowska 14 - Ostrówek 45-082, Opole tel.: (+48)775416360 e-mail: dsi@opolskie.pl Dyrektor: Mariusz Bogucki Komórki organizacyjne:

 • Referat Społeczeństwa Informacyjnego
 • Referat Informatyki
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 23)
 1. Do zadań Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki należy w szczególności:
  1. współpraca w zakresie związanym ze społeczeństwem informacyjnym w ramach RPO WO 2007 - 2013 oraz RPO WO 2014-2020,
  2. realizacja i współpraca przy wdrażaniu zadań samorządu województwa z obszaru społeczeństwa informacyjnego,
  3. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania m.in. środków pozabudżetowych, funduszy strukturalnych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
  4. opiniowanie i wspieranie projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
  5. wieloszczeblowa współpraca na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  6. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  7. promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej,
  8. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu,
  9. zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,
  10. zapewnienie zgodnego z prawem użytkowania systemów i programów komputerowych,
  11. utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby obsługi RPO WO 2007-2013 oraz PO KL,
  12. rozwój systemów informatycznych na potrzeby Urzędu oraz obsługi RPO WO 2014-2020.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Metryczka

Dokument wytworzył:Katarzyna Piechówka
Data wytworzenia:12.05.2015
Godzina wytworzenia:14:30
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry