Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. “Udział UKS Unia Opole w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej U-13 Pajor & Tarczyńska Visa Summer Cup 2024”

W dniu 10.06.2024 r. Uczniowski Klub Sportowy „Unia Opole” złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. “Udział UKS Unia Opole w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej U-13 Pajor & Tarczyńska Visa Summer Cup 2024, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem: opolskie.pl/region/organizacje-pozarzadowe.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 17.06.2024 r., w jednej z wybranych form:

  • mailowo na adres: sport@opolskie.pl,
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w:
    1. kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Hallera 9 w Opolu,
    2. Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45 867 Opole.

 

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Data ogłoszenia:10-06-2024
Data ważności:17-06-2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.06.2024
Wytworzono przez: Uczniowski Klub Sportowy „Unia Opole”
Opublikowano: 10.06.2024, 10:26
Opublikowano przez: Kamila Dzierżan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry