Uchwała Nr 12317/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego nr FEOP.02.01-IZ.00-001/23 w zakresie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (Budynki pasywne) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12317-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-maja-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-postepowania-konkurencyjnego-nr-feop-02-01-iz-00-001-23-w-zakresie-wyboru-do-dofinansowania-proje/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 06.05.2024 12317/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12317-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-maja-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-postepowania-konkurencyjnego-nr-feop-02-01-iz-00-001-23-w-zakresie-wyboru-do-dofinansowania-proje/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12317-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-maja-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-postepowania-konkurencyjnego-nr-feop-02-01-iz-00-001-23-w-zakresie-wyboru-do-dofinansowania-proje/
Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie