Uchwała Nr 12300/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12300-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-maja-2024-roku-w-sprawie-podzialu-rezerwy-ogolnej-i-celowej-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 06.05.2024 12300/2024 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12300-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-maja-2024-roku-w-sprawie-podzialu-rezerwy-ogolnej-i-celowej-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12300-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-maja-2024-roku-w-sprawie-podzialu-rezerwy-ogolnej-i-celowej-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2024-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów – Barbara Pomianowska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie