Uchwała Nr 12268/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wczesna diagnoza dziecka", określonego w ofercie złożonej przez Fundację Odkrywcy, w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12268-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wczesna-diagnoza-dziecka-okreslo/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 29.04.2024 12268/2024 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12268-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wczesna-diagnoza-dziecka-okreslo/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Bartosz Medyk Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie