Uchwała Nr 12264/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie w sprawie udzielenia dotacji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z przeznaczeniem na dofinansowanie „NYSKICH JUWENALIÓW" Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12264-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-panstwowa-akademia-nauk-stosowanych-w-nysie-w-spra/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 29.04.2024 12264/2024 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12264-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-panstwowa-akademia-nauk-stosowanych-w-nysie-w-spra/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12264-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-panstwowa-akademia-nauk-stosowanych-w-nysie-w-spra/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Bartosz Medyk Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie