Uchwała Nr 12263/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu od roku szkolnego 2024/2025 dzienników wyłącznie w wersji elektronicznej https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12263-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wprowadzenie-w-zespole-szkol-medycznych-w-brzegu-od-roku-szkolnego-2024-2025-dziennikow-w/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 29.04.2024 12263/2024 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12263-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wprowadzenie-w-zespole-szkol-medycznych-w-brzegu-od-roku-szkolnego-2024-2025-dziennikow-w/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Bartosz Medyk Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie