Uchwała Nr 12252/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie zapewnienia nagłośnienia na potrzeby Koncertu pn. „Wolność jest w nas" w ramach obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12252-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-w-przedmiocie-zapewnienia-naglosnienia-na-potrzeby-koncertu-pn-w/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 29.04.2024 12252/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12252-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-w-przedmiocie-zapewnienia-naglosnienia-na-potrzeby-koncertu-pn-w/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12252-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-w-przedmiocie-zapewnienia-naglosnienia-na-potrzeby-koncertu-pn-w/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie