Uchwała Nr 12250/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Tango jako forma terapii i integracji społecznej! określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie „Centrum Tańca" w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12250-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-tango-jako-forma-terapii-i-integracji-spolec/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 29.04.2024 12250/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12250-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-tango-jako-forma-terapii-i-integracji-spolec/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie