Uchwała Nr 12244/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12244-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-przemys/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 29.04.2024 12244/2024 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12244-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-przemys/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie