Uchwała Nr 12223/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.03.2024r. jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego. w sprawie przyjęcia informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.03.2024r.jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12223-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-stanie-naleznosci-i-zobowiazan-na-dzien-31-03-2024r-jednostek-organizacyjnych-wojew/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 29.04.2024 12223/2024 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12223-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-stanie-naleznosci-i-zobowiazan-na-dzien-31-03-2024r-jednostek-organizacyjnych-wojew/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12223-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-stanie-naleznosci-i-zobowiazan-na-dzien-31-03-2024r-jednostek-organizacyjnych-wojew/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12223-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-stanie-naleznosci-i-zobowiazan-na-dzien-31-03-2024r-jednostek-organizacyjnych-wojew/
Dyrektor Departamentu Finansów – Barbara Pomianowska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie