Uchwała Nr 12219/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 10486/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2023 r., zmienionej uchwalą nr 10822/2023 ZWO z dnia 30 października 2023 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów oraz Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów nr FEOP.01.01.00-IP.01-002/23, w ramach postępowania konkurencyjnego dla Działania 1.1Prace B+R i infrastruktura w MŚP, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- 2027, nabór II https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12219-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10486-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-21-wrzesnia-2023-r-zmienionej-uchwala-n/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 22.04.2024 12219/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12219-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10486-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-21-wrzesnia-2023-r-zmienionej-uchwala-n/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12219-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-10486-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-21-wrzesnia-2023-r-zmienionej-uchwala-n/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie