Uchwała Nr 12218/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia dla województwa opolskiego na rok 2024 w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12218-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-dzialan-w-sektorze-zdrowia-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-rok-2024-w-ramach-programu-regional/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 22.04.2024 12218/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12218-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-dzialan-w-sektorze-zdrowia-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-rok-2024-w-ramach-programu-regional/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12218-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-planu-dzialan-w-sektorze-zdrowia-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-rok-2024-w-ramach-programu-regional/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie