Uchwała Nr 12206/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12206-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rehabilitacji-spolecznej-i-za/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 22.04.2024 12206/2024 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12206-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rehabilitacji-spolecznej-i-za/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12206-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rehabilitacji-spolecznej-i-za/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12206-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rehabilitacji-spolecznej-i-za/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12206-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rehabilitacji-spolecznej-i-za/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie