Uchwała Nr 12179/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie oraz organizacja wyjazdu zespołu mażoretkowego SENIORITA na Mistrzostwa Okręgu Mażoretek 2024 w Raciborzu określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Mażoretek Opolskich w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12179-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-przygotowanie-oraz-organizacja-wyjazdu-zespo/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 22.04.2024 12179/2024 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12179-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-przygotowanie-oraz-organizacja-wyjazdu-zespo/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego – Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie