Uchwała Nr 12173/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Forum dla bezpieczeństwa województwa opolskiego w dwudziestoleciu przynależności do Unii Europejskiej", określonego w ofercie złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gorzowie Śląskim w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12173-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-forum-dla-bezpieczenstwa-wojewodztw/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 22.04.2024 12173/2024 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12173-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-forum-dla-bezpieczenstwa-wojewodztw/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie