Uchwała Nr 12170/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych", skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12170-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-r-zadania-publicznego-w-obszarze-dzialalnosci/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 22.04.2024 12170/2024 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12170-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-r-zadania-publicznego-w-obszarze-dzialalnosci/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12170-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-r-zadania-publicznego-w-obszarze-dzialalnosci/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12170-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-r-zadania-publicznego-w-obszarze-dzialalnosci/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie