Uchwała Nr 12153/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Opolskiego — Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu Wicedyrektorowi ds. edukacji Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12153-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 22.04.2024 12153/2024 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12153-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2024/05/uchwala-nr-12153-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Bartosz Medyk Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie