Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie) https://bip.opolskie.pl/2024/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix-300-2021-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-27-kwietnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-miejsca-warunkow-czasu-i-sposobu-ograniczania-populacji-zwierzat-n/ Uchwała Sejmiku 2024 Projekt VII 2024/2029 II 22.04.2024 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2024/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix-300-2021-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-27-kwietnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-miejsca-warunkow-czasu-i-sposobu-ograniczania-populacji-zwierzat-n/
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marcin Oszańca Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie