Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznegopn. Doposażenie jednostki w specjalistyczne ubrania bojowe z okazji 60 lecia powstania OSP Pietna https://bip.opolskie.pl/2024/05/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-pozakonkursowym-na-realizacje-zadania-publicznegopn-doposazenie-jednostki-w-specjalistyczne-ubrania-bojowe-z-okazji-60-lecia-pows/ 14-05-2024 21-05-2024 Aleksandra Zwarycz - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego https://bip.opolskie.pl/2024/05/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-pozakonkursowym-na-realizacje-zadania-publicznegopn-doposazenie-jednostki-w-specjalistyczne-ubrania-bojowe-z-okazji-60-lecia-pows/
Ochotnicza Straż Pożarna w Pietni Agnieszka Janus Agnieszka Janus Województwo Opolskie