Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych położonych w Opolu i Rogowie Opolskim https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-opolu-i-rogowie-opolskim/ 08.04.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-opolu-i-rogowie-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-opolu-i-rogowie-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-opolu-i-rogowie-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-opolu-i-rogowie-opolskim/
Mariusz Kozok Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie