Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych położonych w Bierkowicach i Kielczy https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-bierkowicach-i-kielczy/ 08.05.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-bierkowicach-i-kielczy/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-bierkowicach-i-kielczy/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-bierkowicach-i-kielczy/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-okreslajacych-wartosc-nieruchomosci-gruntowych-polozonych-w-bierkowicach-i-kielczy/
Mariusz Kozok Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie