Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Opolskiego, położonych w Opolu przy ul. Oleskiej https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonych-w-opolu-przy-ul-oleskiej/ 24.04.2024 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonych-w-opolu-przy-ul-oleskiej/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonych-w-opolu-przy-ul-oleskiej/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonych-w-opolu-przy-ul-oleskiej/https://bip.opolskie.pl/2024/04/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-sporzadzenie-wyceny-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonych-w-opolu-przy-ul-oleskiej/
Mariusz Kozok Artur Ślimak Artur Ślimak Województwo Opolskie