Uchwała Nr 12040/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy na występ artystyczny Zespołu GOLEC uORKIESTRA w ramach organizowanych w dniu 8 września 2024 r. w Białej Dożynek Wojewódzkich 2024 https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12040-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-na-wystep-artystyczny-zespolu-golec-uorkiestra-w-ramach-organizowanych-w-dniu-8-wrze/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12040/2024 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12040-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-na-wystep-artystyczny-zespolu-golec-uorkiestra-w-ramach-organizowanych-w-dniu-8-wrze/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12040-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-na-wystep-artystyczny-zespolu-golec-uorkiestra-w-ramach-organizowanych-w-dniu-8-wrze/
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Marcin Oszańca Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie