Uchwała Nr 12039/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powierzenia realizacji części zadania pn. „Dożynki Wojewódzkie 2024" Gminie Biała https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12039-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-powierzenia-realizacji-czesci-zadania-pn/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12039/2024 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12039-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-powierzenia-realizacji-czesci-zadania-pn/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12039-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-powierzenia-realizacji-czesci-zadania-pn/
Sekretarz Województwa – Magdalena Stodoła Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie