Uchwała Nr 12038/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy o wspólnej organizacji z Gminą Biała oraz Powiatem Prudnickim zadania pn. „Dożynki Wojewódzkie 2024" https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12038-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-wspolnej-organizacji-z-gmina-biala-oraz-powiatem-prudnickim-zadania-pn-d/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12038/024 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12038-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-wspolnej-organizacji-z-gmina-biala-oraz-powiatem-prudnickim-zadania-pn-d/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12038-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-wspolnej-organizacji-z-gmina-biala-oraz-powiatem-prudnickim-zadania-pn-d/
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Marcin Oszańca Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie