Uchwała Nr 12037/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „VI Wielkie Sprzątanie Rzeki Kłodnicy - Razem dla Kłodnicy Eko Spływ Kajakowy" określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Przyrodniczo -Kulturalne „Pod prąd" z siedzibą w Opolu w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12037-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-vi-wielkie-sprzatanie-rzeki-klodnicy/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12037/2024 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12037-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-vi-wielkie-sprzatanie-rzeki-klodnicy/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – Manfred Grabelus Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie